X

Nyhetslista

14

dec

2018

Ändring i förordningen om fluorerade växthusgaser

Författare:
Regeringen har beslutat att en ikraftträdandebestämmelse till förordningen om fluorerade växthusgaser ändras i fråga om Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk (försvarsmyndigheterna).
Kommentarer (0)
Antal visningar (288)
Betyg: Inga betyg

20

jun

2018

Miljöinformation om drivmedel

Författare:
I propositionen föreslås att regeringen eller berörd myndighet får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel är skyldig att informera konsumenter om drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan.
Kommentarer (0)
Antal visningar (356)
Betyg: Inga betyg

18

okt

2017

Miljörådet enades om minskade växthusgasutsläpp i EU

Författare:
När miljörådet möttes i Luxemburg 13 oktober enades ministrarna om rådets position om två lagförslag som ska genomföra Parisavtalet och minska växthusgasutsläppen i EU. Ministrarna antog också slutsatser om EU:s förhandlingsmandat inför FN:s klimatmöte COP23 och FN:s miljöförsamling senare i år.
Kommentarer (0)
Antal visningar (443)
Betyg: Inga betyg

4

jan

2017

Ny svensk förordning om fluorerade växthusgaser

Författare: Anonym

Regeringen har tagit beslut om en ny svensk förordning om fluorerade växthusgaser, f-gaser. Den trädde i kraft 1 januari 2017, förutom vissa delar om certifiering där det är 1 juli 2017 som gäller.

Kommentarer (0)
Antal visningar (827)
Betyg: Inga betyg
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här