X

Nyhetslista

16

jan

2019

Regeländringar från 1 januari

Författare:
Förändrade regler för energideklarationer och avveckling av bostadspolitiska stöd samt en del regeländringar i plan- och bygglagen. Dessutom förlängdes övergångsperioden när det gäller ändrade regler vid installationer av braskaminer och vedspisar. Det är några av Boverkets regler som ändrades runt årsskiftet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (196)
Betyg: Inga betyg

8

nov

2018

Primärenergital i energideklaration av byggnader

Författare:
Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (365)
Betyg: Inga betyg

20

aug

2018

Ny vägledning om livscykelanalyser

Författare:
Boverket har tagit fram en första version av vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en metod för att beräkna miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råvaror till återvinning och avfallshantering. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.
Kommentarer (0)
Antal visningar (300)
Betyg: Inga betyg

18

jun

2018

Krav på klimatdeklaration i byggsektorn tidigast 2021

Författare:
Boverket har i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.
Kommentarer (0)
Antal visningar (370)
Betyg: 4.0

14

maj

2018

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag den 1 juli 2018

Författare:
En ny lag om bostadsanpassningsbidrag träder i kraft den 1 juli 2018. Vissa nyheter handlar om villkoren för bidrag, det införs till exempel helt nya regler vid byte av bostad. Andra nyheter är att det införs två nya former av bostadsanpassningsbidrag och att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget även om det är någon annan som äger eller har nyttjanderätten till bostaden. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar får möjlighet att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det.
Kommentarer (0)
Antal visningar (298)
Betyg: Inga betyg
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här