X

Nyhetslista

18

dec

2018

Riskfyllt undantag i regler om sprängarbete tas bort

Författare:
Nyhetsinslag från idag om förändringar av regler om sprängarbete speglar idén inom anläggningsbranschen att krutladdade verktyg är en näst intill ofarlig sprängningsmetod. Arbetsmiljöverkets uppdaterade regler ska gälla både traditionellt sprängarbete och sådant som använder krutladdade verktyg – för att förebygga olyckor.
Kommentarer (0)
Antal visningar (65)
Betyg: Inga betyg

12

dec

2018

Nya föreskrifter om smittrisker har börjat gälla

Författare:
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatsen började gälla den 19 november 2018 och inför tydligare regler och fokus på att stimulera ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. De nya föreskrifterna beräknas omfatta en miljon anställda.
Kommentarer (0)
Antal visningar (62)
Betyg: Inga betyg

7

nov

2018

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

Författare:
Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser.
Kommentarer (0)
Antal visningar (135)
Betyg: Inga betyg

20

sep

2018

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

Författare:
Man vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet enligt rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva hållning till antibiotikaanvändning och vårt generella förebyggande arbete gör risken liten att arbetstagare smittas.
Kommentarer (0)
Antal visningar (138)
Betyg: Inga betyg

20

aug

2018

Arbetsmiljöverket har ändrat 5 föreskrifter

Författare:
I och med att de nya föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och smittrisker börjar gälla den 21 augusti respektive 19 november har Arbetsmiljöverket beslutat om ändringar i fem föreskrifter:
Kommentarer (0)
Antal visningar (156)
Betyg: Inga betyg
1234
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här