X

Nyhetslista

9

apr

2019

Rättelse av reglerna om trycksatta anordningar, AFS 2017:3, genom AFS 2019:1

Författare:
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, började gälla 2017. Det har visat sig att föreskrifterna innehåller några felskrivningar och hänvisningar som nu rättas till med en ändringsföreskrift.
Kommentarer (0)
Antal visningar (29)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter april 2019

Tags:

22

mar

2019

Beräkningsmetod för omgivningsbuller

Författare:
Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om omgivningsbuller. Med ändringen genomförs den beräkningsmetod för omgivningsbuller som föreskrivs i kommissionens direktiv 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG.
Kommentarer (0)
Antal visningar (52)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2019

Tags: buller

22

mar

2019

Ändring av förordningen om producentansvar för förpackningar

Författare:
Regeringen beslutade i juni förra året om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. I förordningen finns en bestämmelse om att en förpackning ska anses uppfylla förordningens krav på förpackningars utformning om den överensstämmer med relevanta kriterier i angivna harmoniserade standarder.
Kommentarer (0)
Antal visningar (49)
Betyg: Inga betyg

22

mar

2019

Ändringar i drivmedelsförordningen – miljöinformation om drivmedel

Författare:
Regeringen har beslutat om ändringar i drivmedelsförordningen. Ändringarna avser skyldigheten att lämna miljöinformation om drivmedel.
Kommentarer (0)
Antal visningar (43)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2019

Tags:

22

mar

2019

Undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

Författare:
Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter med innebörden att ett undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier införs för dels militär utrustning, dels utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden.
Kommentarer (0)
Antal visningar (41)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2019

Tags:

12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här