X

Nyhetslista

16

mar

2017

Ny modell för beräkning av utsläpp från lösningsmedelsanvändning

Författare:
På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL, inom ramen för SMED-konsortiet, tagit fram en ny beräkningsmodell för att uppskatta Sveriges utsläpp av flyktiga organiska föreningar och koldioxid från användning av produkter innehållande lösningsmedel. Modellen ska möta internationella rapporteringskrav enligt FN:s Luftvårds- och Klimatkonvention, samt stödja behov vid uppföljning av de nationella miljömålen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (657)
Betyg: Inga betyg

16

mar

2017

Miljöstyrande hamnavgifter ska minska transporternas miljöpåverkan

Författare:
Transportsektorn är starkt beroende av fossila bränslen, där inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Nu ska forskare från IVL, Göteborgs universitet och VTI tillsammans med svenska hamnar undersöka hur miljödifferentierade avgifter och incitament kan användas i hamnar. Syftet är att styra mot mer miljöeffektiva fordon, fartyg, tekniker och förnybara bränslen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (649)
Betyg: Inga betyg

16

mar

2017

Regeringen föreslår historisk klimatreform för Sverige

Författare:
Regeringen har beslutat om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik.
Kommentarer (0)
Antal visningar (640)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2017

Tags: klimat

16

mar

2017

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ersättning och avgifter vid marknadskontroll av viss elektrisk utrustning

Författare:
Den 20 januari beslutades om en ny föreskrift inom produktområdet, ELSÄK-FS 2017:1. Föreskriften träder i kraft 1 mars 2017.
Kommentarer (0)
Antal visningar (600)
Betyg: Inga betyg

16

mar

2017

Kemikalieinspektionen godkände 35 nya växtskyddsmedel förra året

Författare:
Kemikalieinspektionen har fattat 35 beslut om att godkänna nya växtskyddsmedel under förra året. Det är en ökning jämfört med året innan då nio nya växtskyddsmedel godkändes. Statistiken framgår av Kemikalieinspektionens årsredovisning som har överlämnats till regeringen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (547)
Betyg: Inga betyg
Första37383940414243444546Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här