X

Nyhetslista

20

jun

2018

Miljöinformation om drivmedel

Författare:
I propositionen föreslås att regeringen eller berörd myndighet får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel är skyldig att informera konsumenter om drivmedlets utsläpp av växthusgaser och andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan.
Kommentarer (0)
Antal visningar (305)
Betyg: Inga betyg

20

jun

2018

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

Författare:
Propositionen innehåller förslag till lagar med kompletterande bestämmelser till en EU-förordning om energimärkning och en EU-förordning om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (224)
Betyg: Inga betyg

20

jun

2018

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

Författare:
EU:s nya dataskyddsdirektiv kommer i huvudsak att genomföras genom brottsdatalagen. Den lagen kommer att vara generellt tillämplig inom det område som direktivet reglerar men subsidiär i förhållande till annan lag eller förordning. För myndigheterna i rättskedjan krävs viss särreglering som även i fortsättningen kommer att finnas i särskilda registerförfattningar.
Kommentarer (0)
Antal visningar (291)
Betyg: Inga betyg

18

jun

2018

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna

Författare:
Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Det innebär att äldre regler i BBR 24 gäller fram till årsskiftet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (294)
Betyg: Inga betyg

18

jun

2018

Övergångsperioden för skärpta utsläppskrav förlängs

Författare:
Boverket förlänger övergångsperioden för de ändrade reglerna om utsläpp och verkningsgrad för rumsvärmare som till exempel vedspisar som trädde i kraft 1 juli 2017. Övergångsperioden förlängs till 1 januari 2019.
Kommentarer (0)
Antal visningar (195)
Betyg: Inga betyg
Första9101112131415161718Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här