X

Nyhetslista

17

okt

2018

Ny kontrollwebb för livsmedelsföretag och myndigheter

Författare:
NKP-webben är en ny tjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, som är den svenska kontrollens färdplan. Genom att arbeta mot gemensamma mål och prioriteringar ska myndigheterna bidra till en likvärdig kontroll, vilket i förlängningen ska stärka Sveriges konkurrenskraft.
Kommentarer (0)
Antal visningar (172)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter oktober 2018

Tags:

17

okt

2018

Rapport om hormonstörande ämnen i livsmedel

Författare:
I samband med nordiska diskussioner om ny EU-lagstiftning för hormonstörande ämnen och dess konsekvenser för livsmedelskedjan togs en omfattande rapport om verkningsmekanismer av hormonstörande ämnen fram.
Kommentarer (0)
Antal visningar (204)
Betyg: Inga betyg

12

okt

2018

Nya energikrav på servrar och datalagringsprodukter

Författare:
Från och med mars 2020 kommer det att införas lagkrav på både på energi- och resursanvändning. Lagstiftningen gäller hela EU och de servar och lagringsprodukter som inte lever upp till kraven kommer att förbjudas från att sättas på marknaden.
Kommentarer (0)
Antal visningar (189)
Betyg: Inga betyg

21

sep

2018

Kemikalieinspektionen kartlägger farliga ämnen i konsumentvaror

Författare:
Kemikalieinspektionen har hittills genomfört fem olika kartläggningar av hälso- och miljöfarliga ämnen i ett särskilt regeringsuppdrag som pågår fram till slutet av 2020. I arbetet har Kemikalieinspektionen samlat in uppgifter om tusentals ämnen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (216)
Betyg: Inga betyg

20

sep

2018

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

Författare:
Man vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet enligt rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva hållning till antibiotikaanvändning och vårt generella förebyggande arbete gör risken liten att arbetstagare smittas.
Kommentarer (0)
Antal visningar (215)
Betyg: Inga betyg
Första567891011121314Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här