X

Nyhetslista

9

nov

2018

Krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret

Författare:
Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.
Kommentarer (0)
Antal visningar (225)
Betyg: Inga betyg

9

nov

2018

EU klassificering och märkning för nya ämnen

Författare:
CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att vissa ämnen som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den trettonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP13.
Kommentarer (0)
Antal visningar (130)
Betyg: Inga betyg

8

nov

2018

Primärenergital i energideklaration av byggnader

Författare:
Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (213)
Betyg: Inga betyg

7

nov

2018

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

Författare:
Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser.
Kommentarer (0)
Antal visningar (191)
Betyg: Inga betyg

31

okt

2018

Förbud mot vissa metaller i bilar

Författare:
Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om förbud mot vissa metaller i bilar. Ändringarna innebär bl a att möjligheten att få göra undantag för viss användning av bly i batterier tas bort eftersom det numera finns ersättningsmaterial.
Kommentarer (0)
Antal visningar (181)
Betyg: Inga betyg
Första3456789101112Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här