X

Nyhetslista

5

sep

2018

Nya krav för ”fri-från”-produkter

Författare:
Från den 15 oktober blir det ett krav att "fri från"-livsmedel som släpps ut på marknaden för första gången måste anmälas till Livsmedelsverket. Företag som redan före den 15 oktober 2018 säljer sina "fri från"-livsmedel behöver inte anmäla. Anmälan ska göras av den livsmedelsföretagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet säljs eller av den som importerar livsmedlet till EU.
Kommentarer (0)
Antal visningar (125)
Betyg: Inga betyg

4

sep

2018

Ny teknisk anpassning av regler för klassificering och märkning

Författare:
CLP-förordningen har uppdaterats för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär att ämnesnamn nu finns på svenska för alla ämnen och ämnesgrupper som förekommer i bilaga VI till förordningen. CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (119)
Betyg: Inga betyg

4

sep

2018

Tio nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

Författare:
Tio nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Tre av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.
Kommentarer (0)
Antal visningar (88)
Betyg: Inga betyg

4

sep

2018

EU-länderna har röstat ja till förbud mot mjukgörande ftalater i varor

Författare:
EU:s medlemsländer har röstat igenom ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda fyra ftalater – så kallade mjukgörare, i varor. Det exakta datumet för när förbudet börjar gälla ännu inte fastställt, men det blir i mitten av 2020.
Kommentarer (0)
Antal visningar (116)
Betyg: Inga betyg

20

aug

2018

Ny vägledning om livscykelanalyser

Författare:
Boverket har tagit fram en första version av vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en metod för att beräkna miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råvaror till återvinning och avfallshantering. Resultatet kan användas för att projektera och bygga med mindre miljöpåverkan.
Kommentarer (0)
Antal visningar (130)
Betyg: Inga betyg
Första3456789101112Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här