X

Nyhetslista

12

dec

2018

Regler om maskiner för papperstillverkning upphävs

Författare:
Vid utgången av januari 2019 upphör Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning att gälla.
Kommentarer (0)
Antal visningar (119)
Betyg: Inga betyg

12

dec

2018

Nya föreskrifter om smittrisker har börjat gälla

Författare:
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatsen började gälla den 19 november 2018 och inför tydligare regler och fokus på att stimulera ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. De nya föreskrifterna beräknas omfatta en miljon anställda.
Kommentarer (0)
Antal visningar (132)
Betyg: Inga betyg

11

dec

2018

Ny EU-lag ska minska antibiotika till djur

Författare:
Den nya lagstiftningen om veterinärläkemedel och läkemedel i foder ska minska användningen av antibiotika och på så sätt bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Antibiotikaanvändningen i övriga EU-länder blir därmed mer lik den i Sverige.
Kommentarer (0)
Antal visningar (137)
Betyg: Inga betyg

11

dec

2018

Efsa skärper bedömningen av dioxiner och PCB

Författare:
Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, skärper sin bedömning av hur mycket dioxiner och PCB man kan få i sig utan risk för hälsan. Dioxiner och PCB är gifter som tidigare spridits i naturen och därmed också finns i mat, särskilt i vissa feta fiskar.
Kommentarer (0)
Antal visningar (180)
Betyg: Inga betyg

11

dec

2018

Förbjudna kemikalier i julbelysningar

Författare:
Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (165)
Betyg: Inga betyg
Första234567891011Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här