X

Nyhetslista

15

mar

2019

Förbjudna kemikalier i var sjätte vara som delas ut gratis

Författare:
Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av hälso- och miljöfarliga ämnen i reklamartiklar som delas ut gratis. 20 av 115 granskade varor innehöll otillåtna halter av förbjudna kemikalier.
Kommentarer (0)
Antal visningar (127)
Betyg: Inga betyg

15

mar

2019

EU föreslår förbud mot mikroplaster

Författare:
Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa föreslår ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i kemiska produkter. Echa har bedömt att ett förbud på EU-nivå är motiverat för att skydda hälsa och miljö mot utsläpp av mikroplast.
Kommentarer (0)
Antal visningar (127)
Betyg: Inga betyg

15

mar

2019

Kommuner ska kontrollera farliga kemikalier i varor

Författare:
Konsumenter har rätt att få veta om det finns vissa farliga kemikalier i varor som säljs i handeln. Under året kommer inspektörer från över 60 kommuner att i samarbete med Kemikalieinspektionen kontrollera hur företagen följer reglerna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (120)
Betyg: Inga betyg

15

mar

2019

EU förbjuder fyra mjukgörande ftalater i varor

Författare:
Fyra mjukgörande ämnen, ftalater, kommer att förbjudas i varor från och med den 8 juli 2020. Ämnena kan påverka människors hälsa, bland annat fortplantningsförmågan. Förbudet finns i EU:s kemikalielagstiftning Reach och gäller de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP.
Kommentarer (0)
Antal visningar (113)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2019

Tags: ftalater

8

mar

2019

Krav på incidentrapportering inom energisektorn från 1 mars

Författare:
Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom energisektorn identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Energimyndigheten. Incidentrapporteringen sker sedan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Kommentarer (0)
Antal visningar (132)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här